معرفی مدیران

img18

پوریا سمیعی

سمت : مدیر عامل
فارغ التحصیل رشته دامپزشکی از دانشگاه تهران
مدیرکالاو مدیرفروش درشرکت پخش رازی(79-86)
مدیرمنطقه در شرکت پخش رازی(86-88)
مدیرکل فروش وتوزیع درشرکت پخش رازی(88-89)
مدیرفروش شرکت جهان بهبود(89-91)
معاون فروش و توزیع شرکت پخش رازی(91-92)

img18

مهشید هنرپیشه

سمت : قائم مقام مدیرعامل
لیسانس حقوق قضایی
قائم مقام مدیرعامل در توزیع مواد غذایی(3 سال)
قائم مقام مدیرعامل در توزیع دارو(6 سال)

img18

سمت : مدیر مالیimg18

امیر مینونشان

سمت : مدیر بازرگانی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - گرایش سیستمهای اجتماعی اقتصادی از دانشگاه علم و صنعت ایران
سرپرست بازاریابی شرکت ایرتویا (تویوتا) از سال 86 تا 88
مدیر برنامه ریزی تولید شرکت داروسازی دکتر عبیدی از سال 88 تا 92

img18

یونس بشیری

سمت : مدیر منطقه2
کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل
کارشناس و مدیر فروش کارخانه رنگ سازی متین بمدت 2سال
مدیر مرکز توزیع در شرکت های فردوس،ارمغان دارو، رازی بمدت 10سال

img18

آرش سیدی

سمت : مدیر منطقه1
دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر فروش شرکت نوش دارو کیمیا (84-86)
مدیر منطقه شرکت الیت دارو 86 تا کنون

img18

محمد معتمدی

سمت : مدیر انفورماتیک
فوق لیسانس نرم افزار از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
شرکت در تیم توسعه دهنده نرم افزار شرکت پخش فردوس و رازی
مدیریت تیم تولید نرم افزار سیستم جامع پخش مویرگی
آشنایی با انواع پایگاه داده و زبان های برنامه نویسی

img18

ترانه سیاح

سمت : مدیر منابع انسانی و خدمات اداری
دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی
سرپرست اموراداری مراکزدرمانی موسسه اعتباری نور(8 سال)
مدیرمنابع انسانی بیمارستان راضیه فیروز (9 سال)
رئیس مرکز توزیع کرمان الیت دارو
عضو هیئت تشخیص اداره کار بمدت یک دوره و عضو شورای سازش بمدت 6 دوره

Copyright © 2016